Į sąskaitas integruotos nuolaidos ir daliniai mokėjimai. PVM ir mokėtinų sumų perskaičiavimas su nuolaidomis, po dalinio atsiskaitymo.