Dokumento kūrimo kortelėje padarytas projektų ir paklausimų multi-select. Nuo šiol vienas dokumentas gali turėti nuorodas į daug projektų ir daug paklausimų;

Projektuose ir paklausimuose dokumento generavimo mygtukas virš sąrašų nukreiptas į dokumentų kūrimo formas (dokumentų modulyje);