Duomenų bazė pritaikyta automatiniam užsakymui tiekti siuntimui tiesiai tiekėjo elektroniniu paštu.

Naudojantiems Monet per CRM – blogai surašytos sąskaitos gražinimas iš apskaitos atgal į CRM ir informavimas elektroniniu laišku apie užfiksuotas sąskaitos klaidas.

Dokumento kortelėje galite nurodyti, kuriai sąskaitų eilutei priskirti dokumentą. Taip pat pridėtas laukas tekstui į PDF dokumentą užrašyti.

Žaliavų užsakymo formose galite nurodyti tiekėjo užsakymo kodą arba išorinės sąskaitos faktūros numerį. Dirbantiens su išorine apskaitos sistema – galima palyginti užsakymus su faktiškai registruotais gautais objektais ir sugeneruoti neatitikčių ataskaitą.