Sąskaitų modulis papildytas integracijoms su apskaitos sistemomis būtinais parametrais sąskaitų trynimui.

KPO atskirtas nuo bendrų dokumentų, todėl gali būti valdomas asinchroniškai.

Tiekimo formos suderintos su tiekėjų kortelėmis, todėl besinaudojantiems pardavimo planavimo formomis gali būti kuriami automatiniai užsakymai į tiekimą.

Įdėtas apskaitoje trintų sąskaitų šalinimas iš CRM.