DATALAB VVS PALAIKYMAS IR PERIODINIAI ATNAUJINIMAI

Klientai, kurie nuomojasi VVS arba turi įsigiję kodą su VVS palaikymu – visada yra garantuoti, kad greitai ir kokybiškai gaus žemiau išvardintas palaikymo paslaugas

Konsultacijos

Po diegimo metu suteiktų mokymų darbuotojai ima naudotis naujais verslo įrankiais. Naudojimo metu kyla klausimų situacijose, kuriose darbuotojai nėra atsidūrę.

Konsultacijų metu pastebime plėtros galimybes ir darbuotojų klaidas procesuose. Todėl nauda dažnai būna trejopa: Darbuotojas išmoksta naujas funkcijas, mes patobuliname funkcijas, o Kliento vadovas gauna tik jam skirtas rekomendacijas plėtrai.

Teikiame konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu Klientų darbuotojams. Telefonu konsultuojame darbo valandomis. Elektroniniu paštu atsakome per 4-8 valandas nuo užklausos gavimo. Jei užklausa gauta darbo valandomis – į ją atsakome per kelias minutes.

Klientams, kurie neturi palaikymo sutarties, konsultacijų kaina įvertinama standartiniu projekto valdymo valandiniu įkainiu. Minimalus konsultacijos vertinimas yra 1 darbo valanda.

Užduokite mums klausimą
Atnaujinimai

Palaikymo arba nuomos sutartis turintys Klientai gali nesirūpinti Verslo Valdymo Sistemos naujinimo klausimais. Datalab sistemos kiekvieną naktį kreipiasi į centrinį serverį ir ieško naujausios versijos.

Naujinimai diegiami naktimis tarp 1:00 ir 5:00 val. Taip yra išvengiama sistemos prastova, o darbuotojai dieną pradeda su jau atsinaujinusia sistema.

Naujinimų nereikia diegti į darbuotojų kompiuterius. Todėl VVS bus visada naujausia visuose darbo vietose.

Naujinimai taip pat diegiami, jei plėtros darbus užsako Klientas be palaikymo sutarties. Tokiu būdu yra sudiegiami visi trūkstami naujinimai už 50% palaikymo periodo kainos nuo datos, kuomet Klientui naujinimai buvo sustabdyti.

Užduokite mums klausimą
Programavimas

Palaikymo arba nuomos sutartis turintys Klientai dažnai užsako sistemos papildymus. Todėl esame paruošę konstruktyvų ir greitą naujinimo suderinimo ir diegimo procesą.

Papildomos funkcijos diegiamos tokia tvarka:

  1. Klientas išsako / surašo poreikius;
  2. Mes juos susisteminame ir pateikiame komercinį pasiūlymą;
  3. Klientas patvirtina pasiūlymo užsakymą;
  4. Mes pagaminame naujas formas / funkcijas;
  5. Klientas PP aktu priima atnaujinimus.

Atsiskaitymas už naujinimų programavimą vykdomas nuomos arba pirkimo sutarties priedų pagrindu.

Užduokite mums klausimą
Konsultacijos plėtrai

Mėgstame kavą ir saldumynus. Todėl visada esame pasiruoše konstruktyviai diskusijai prie kavos puodelio.

Verslo sėkmė labai priklauso nuo laiku ir su tinkamu žmogumi pravestos diskusijos. Didžiausi laimėjimai būna pasiekti po netikėtų pažinčių ar neplanuotų pokalbio posūkių. Todėl visada esame UŽ konstruktyvią diskusiją su konkrečiais tikslais.

Mūsų ofisą rasite kontaktų puslapyje nurodytu adresu.

Telefonu ar elektroniniais laiškais pasitarti galime Jums patogiu metu.

Užduokite mums klausimą

Darbas su Verslo Valdymo Sistema yra dvipusis

Kol versle yra nors 1 darbuotojas – tol mes norime su juo bendrauti

PASITARKIME

Rekomendacijos koreguoti darbo įpročius

Esame įpratę dirbti mums žinomu būdu. Tačiau verta išgirsti ir nuomonę “iš šono”. Galime pateikti rekomendacijas dėl greitesnio ar patogesnio darbo užduočių įvykdymo per VVS. Juk mes visi norime daryti daugiau per greičiau.

Pasiūlymai dalintis atsakomybėmis

Versle labai svarbu pasidalinti užduotimis ir atsakomybėmis. Padedame aiškiai suprasti darbuotojų kompetencijas ir pareigas. Todėl procesai tampa greitesni ir mažiau priklausomi nuo konkretaus darbuotojo.

Problemų sprendimas be išlaidų

Konsultacijų metu pastebime, kad naujos funkcijos užsakomos nežinant turimų formų galimybių. Todėl dažnu atveju išsprendžiame Klientų klausimus tiesiog nurodydami kitokius turimos VVS naudojimo būdus.

Palaikymas Jums yra naudingas

Konsultacijos

Darbuotojai visada žinos, kur kreiptis, jei tiksliai nežino – ką daryti su VVS

Atnaujinimai

Automatiniai atnaujinimai diegiami centralizuotai, be darbuotojų trukdymo

Programavimas

Plėtra vykdoma konstruktyviai, aiškiai ir greitai

Konsultacijos plėtrai

Diskusijos apie plėtrą su mumis yra lengvos, lanksčios, bet tikslingos

Komentarai

Į pastabas reaguojame ir sprendimus pasiūlome nedelsiant

Atsiųskite mums žinute apie Jūsų patirtį naudojantis Datalab VVS

Susisiekite su mumis