Gaminių registravimas, žaliavų nurašymas. Medžiagų atvežimo užsakymas. Gaminio technologinės kortelės formavimas. Gamybos proceso paslaugų planavimas. Gaminiui skirtų žaliavų nurašymas.